Statuten

De statuten van de Montfoortse IJsclub uit 1888 zijn na een herziening officieel notarieel vastgelegd op 21 juni 1979.

De statuten zijn opvraagbaar bij de secretaris van de IJsclub.