Openingsprotocol IJsvloer

Is de vlag in top: dan is de ijsbaan geopend.
Geen vlag betekent: NIET schaatsen.

Wanneer gaat de vlag in top:

De aangewezen (minimaal 3) ijsmeesters zullen vaststellen of het ijs voldoet aan de criteria om veilig te kunnen schaatsen:

  1. Er zullen op minimaal 10 plaatsen metingen worden verricht om de ijsdikte vast te stellen.
  2. De gemeten dikte van het ijs moet gemiddeld 8,5 cm zijn waarbij individuele metingen nooit minder dan 8 cm mogen zijn.
  3. Naast de dikte zal ook naar de kwaliteit van het ijs gekeken worden.

(B.v. zwart ijs heeft de goede sterkte, ijs dat is gevormd door diverse lagen opgevroren sneeuw zal veel minder van sterkte zijn).

  1. De weersvooruitzichten moeten voor een langere periode (meerdere dagen) lichte tot matige vorst aangeven. (Minimaal minus 4 graden Celsius of lager)
  2. Het onderhouden van de schaatsbaan met de daarvoor bedoelde machines moet veilig en verantwoord uitgevoerd kunnen worden. Dit ter beoordeling van de ijsmeesters.

Indien aan alle criteria wordt voldaan dan zal de ijsbaan door de ijsmeesters worden vrijgegeven om te schaatsen. Dit wordt kenbaar gemaakt door het aanbrengen van de vlag van de Montfoortse IJsclub aan het clubgebouw, tevens koek en zopie verkooppunt.

Opmerkingen:

  1. Aangezien de ijsbaan een openbare ruimte is, zijn de ijsmeesters niet bevoegd om het betreden van de ijsbaan te weigeren. Het betreden van de schaatsbaan is derhalve altijd op eigen risico.
  2. Het is wel verstandig op aanwijzingen van de ijsmeesters op te volgen.
  3. Mogelijk zijn er, ondanks vrijgave ijsvloer, nog slechte stukken aanwezig. Deze zullen worden afgezet met rood/wit lint als aanwijzing dat daar niet geschaatst kan worden.
  4. Door het dragen van jassen van de Montfoortse IJsclub zijn de ijsmeesters duidelijk te herkennen.