Informatie

De Montfoortse IJsclub is opgericht in 1888 en is daarmee de oudste sportvereniging in de gemeente Montfoort.

Het doel van de vereniging is in de statuten omschreven als het beoefenen en bevorderen van de winter- en ijssport in het algemeen en van het schaatsenrijden in het bijzonder. Dit doel wordt bereikt door het verzorgen, inrichten en onderhouden van onze ijsbaan op de Grote Gracht en het organiseren van wedstrijden en evenementen.

De vereniging is uitsluitend recreatief bezig en biedt geen trainingsfaciliteiten aan. Er is samenwerking met de ijsclub in Oudewater, waar wel schaatstrainingen worden gegeven.

De vereniging heeft een familielidmaatschap, waar alle thuiswonende kinderen onder vallen. Op dit moment zijn er ruim 400 gezinnen lid.