Jaarvergadering 2022

Op 7 november 2022 zal jaarvergadering 134 plaatsvinden voor alle leden.

Locatie: st Joseph gebouw, Aanvang: 20:00 uur.

Agenda jaarvergadering 134

1  Opening

2  Mededelingen en ingekomen post.

Notulen jaarvergadering 8 november 2021

4 Jaarverslag seizoen 2021 – 2022

5  Financieel verslag 2021 – 2022

Kascontrole

7  Begroting seizoen 2022 – 2023 

8  Contributie vaststellen 2023

Bestuursverkiezingen

10 Activiteitenkalender 2022 – 2023

11 Rondvraag, overige zaken

Schaatsen op natuurijs 2021

Als IJsclub zijn we erg blij met de huidige vorstperiode, maar hebben we helaas te maken met de beperkende omstandigheden door Covid. Graag brengen we de Montfoortse schaatsliefhebbers met dit bericht op de hoogte van de situatie.

Landijsbaan in het Stadspark.
We hebben het afgelopen jaar enthousiast melding gemaakt van de aanpassingen aan het stadspark waardoor het aanleggen van een landijsbaantje tot de mogelijkheden ging behoren. Kijkende naar de weersomstandigheden staan we te popelen om dit experiment voor de eerste keer aan te gaan. We hebben gezien de Covid situatie de gemeente gevraagd naar regelgeving en daarnaast zijn de richtlijnen van de KNSB bekeken. Helaas hebben we moeten concluderen dat het, met inachtneming van de geldende regels, nu onmogelijk is een landijsbaan in het Stadspark aan te leggen en te faciliteren.

Voor de beeldvorming en als achtergrond van ons besluit een greep uit deze regelgeving: Maximale groepsgrootte van 2 (volwassenen), scheiden van leeftijdsgroepen, geen toeschouwers (zoals bij hockey- en voetbaltraining), doseren van het aantal aanwezigen, werken met tijdsloten, reguleren van parkeerruimte, beperken van het aantal toegangspunten (“deur beleid”), permanente aanwezigheid van een Corona coördinator, etc.

Natuurijs op de Grote Gracht.
De Grote Gracht is een openbare ruimte waar iedereen op eigen risico kan schaatsen en verantwoordelijk is voor het naleven van de huidige Covid maatregelen.
Het organiseren van evenementen zoals een kortebaanwedstrijd of Jeugd-Elfstedentocht door de IJsclub is niet toegestaan. Verkoop van eten of drinken is eveneens niet toegestaan, dus geen Koek en Zopie. Ook het aanbrengen van verlichting en afspelen van muziek zal niet plaatsvinden.
Als IJsclub zullen we de schaatsers maar beperkt kunnen faciliteren en zullen we ons bezig gaan houden met de kwaliteit, dikte en veiligheid van ijsvloer. Dat doen we door het meten en controleren van de ijsdikte (gemiddeld 8,5 cm) en op deze website een bericht te zetten zodra het ijs naar oordeel van onze ijsmeesters dik genoeg is om op te schaatsen. Ook zullen we dit kenbaar maken door de vlag hijsen bij de Blokhut. We zullen slechte delen afzetten en de ijsvloer periodiek vegen.

Ondanks de vervelende situatie waarin we nu in verkeren, wensen we iedereen, zodra het kan, toch veel ijspret toe. Schaats met verstand en blijf veilig.

Stadspark historie – Tempasio

Onder de naam Tempasio werkt Gaby van Ruiten samen met de stichting kinderboerderij, de stichting Oud Montfoort en verschillende amateur fotografen aan een website over de geschiedenis van het stadspark. Tempasio betekent: ‘ik passeer mijn tijd’. De site beschrijft vier wandelingen door tijd en door de seizoenen geïllustreerd met veel foto’s. De winterwandeling in twee delen is al te bekijken op de website, met natuurlijk veel aandacht voor de ijsclub en haar geschiedenis.

(voor toegang selecteer onder links: Stadspark in vier jaargetijden)

Update Curling Montfoort

De schooljeugd heeft de afgelopen weken met veel enthousiasme kunnen Curlen. Onder andere de basisscholen en de jeugdteams van een aantal sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van de geweldige banen in de winters aangeklede STAM tent.

De huidige Covid-19 situatie maakt het echter onmogelijk om met het toernooi waar zo veel teams zich voor hebben ingeschreven van start te gaan. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zodra het kan en mag wordt dit natuurlijk bekend gemaakt.

Klik hier voor het archief.