Koningsdag 2022 Skeeleren voor de jeugd

Gelukkig kunnen we na twee jaar van stilte weer onze jaarlijkse skeelertocht voor de jongste jeugd houden. Natuurlijk zijn ook loopfietsjes, wave-boards, stepjes welkom.

Bij alle sportieve Montfoorters is het parcours natuurlijk inmiddels al bekend:

er wordt geskeelerd op een autovrije Wederiksingel, met aan de ene kant een keerpunt ter hoogte van Tiendweg/Miep Giesstraat en aan de andere kant een keerpunt op de rotonde, ter hoogte van Wollegras/Dotterbloem.

Start is om 12:00, deelname is op eigen risico en gratis.

(Het dragen van helmpjes wordt aangeraden)

Na afloop weer limonade, wat lekkers en een medaille.

Wij hopen weer veel sportieve jonge Montfoorters met hun supporters te mogen ontmoeten.

Tot ziens op 27 april!

 

Jaarvergadering 2021

Uitnodiging en (concept) agenda jaarvergadering d.d. 8 november 2021

Nadat er vorige jaar noodgedwongen geen vergadering heeft plaatsgevonden is er gelukkig weer de mogelijkheid om de jaarvergadering 2021 te laten plaatsvinden. Als lid bent u van harte uitgenodigd om maandag 8 november deel te nemen aan de vergadering.

Tijdstip: 8 november 20:00 uur

Locatie: St Joseph zalencentrum (kleine zaal)

Concept Agenda:

 1. Opening
 2. Mededeling en binnengekomen post
 3. Notulen jaarvergadering 25 november 2020
 4. Jaarverslag seizoen 2020 – 2021
 5. Financieel verslag 2019 – 2020
 6. Contributie vaststellen 2022
 7. Kascontrolecommissie
 8. Begroting seizoen 2021 – 2022
 9. Bestuursverkiezingen
 10. Activiteitenkalender 2021 – 2022
 11. Rondvraag; overige zaken
 12. Jaarvergadering 2022 (vaststellen datum)
 13. Sluiting

Snertwandeling 2021 op zaterdag 2 oktober

Nadat we de jaarlijkse traditie noodgedwongen een keer moesten overslaan, wordt de draad weer opgepakt.

Op zaterdag 2 oktober kunnen wandelaars (leden en niet leden) weer deelnemen aan de zogenaamde Snertwandeling die door ZijAktief en de Montfoortse IJsclub wordt georganiseerd.

Vertrek en aankomst is bij de Blokhut (Koek en Zopie) van de IJsclub aan de Grote Gracht.

Om 9.30 staat de koffie klaar voor de eerste groep wandelaars, zodat deze om 10.00 kunnen vertrekken voor een route van 10 kilometer.

Vervolgens staat er om 10.30 uur de koffie klaar voor de tweede groep wandelaars die om 11.00 uur de kortere route van 5 km kunnen lopen.

Na afloop natuurlijk een heerlijk kopje snert.

Kosten bedragen 2 euro per persoon.

 

Schaatsen op natuurijs 2021

Als IJsclub zijn we erg blij met de huidige vorstperiode, maar hebben we helaas te maken met de beperkende omstandigheden door Covid. Graag brengen we de Montfoortse schaatsliefhebbers met dit bericht op de hoogte van de situatie.

Landijsbaan in het Stadspark.
We hebben het afgelopen jaar enthousiast melding gemaakt van de aanpassingen aan het stadspark waardoor het aanleggen van een landijsbaantje tot de mogelijkheden ging behoren. Kijkende naar de weersomstandigheden staan we te popelen om dit experiment voor de eerste keer aan te gaan. We hebben gezien de Covid situatie de gemeente gevraagd naar regelgeving en daarnaast zijn de richtlijnen van de KNSB bekeken. Helaas hebben we moeten concluderen dat het, met inachtneming van de geldende regels, nu onmogelijk is een landijsbaan in het Stadspark aan te leggen en te faciliteren.

Voor de beeldvorming en als achtergrond van ons besluit een greep uit deze regelgeving: Maximale groepsgrootte van 2 (volwassenen), scheiden van leeftijdsgroepen, geen toeschouwers (zoals bij hockey- en voetbaltraining), doseren van het aantal aanwezigen, werken met tijdsloten, reguleren van parkeerruimte, beperken van het aantal toegangspunten (“deur beleid”), permanente aanwezigheid van een Corona coördinator, etc.

Natuurijs op de Grote Gracht.
De Grote Gracht is een openbare ruimte waar iedereen op eigen risico kan schaatsen en verantwoordelijk is voor het naleven van de huidige Covid maatregelen.
Het organiseren van evenementen zoals een kortebaanwedstrijd of Jeugd-Elfstedentocht door de IJsclub is niet toegestaan. Verkoop van eten of drinken is eveneens niet toegestaan, dus geen Koek en Zopie. Ook het aanbrengen van verlichting en afspelen van muziek zal niet plaatsvinden.
Als IJsclub zullen we de schaatsers maar beperkt kunnen faciliteren en zullen we ons bezig gaan houden met de kwaliteit, dikte en veiligheid van ijsvloer. Dat doen we door het meten en controleren van de ijsdikte (gemiddeld 8,5 cm) en op deze website een bericht te zetten zodra het ijs naar oordeel van onze ijsmeesters dik genoeg is om op te schaatsen. Ook zullen we dit kenbaar maken door de vlag hijsen bij de Blokhut. We zullen slechte delen afzetten en de ijsvloer periodiek vegen.

Ondanks de vervelende situatie waarin we nu in verkeren, wensen we iedereen, zodra het kan, toch veel ijspret toe. Schaats met verstand en blijf veilig.

Klik hier voor het archief.