Jaarvergadering 2021

Uitnodiging en (concept) agenda jaarvergadering d.d. 8 november 2021

Nadat er vorige jaar noodgedwongen geen vergadering heeft plaatsgevonden is er gelukkig weer de mogelijkheid om de jaarvergadering 2021 te laten plaatsvinden. Als lid bent u van harte uitgenodigd om maandag 8 november deel te nemen aan de vergadering.

Tijdstip: 8 november 20:00 uur

Locatie: St Joseph zalencentrum (kleine zaal)

Concept Agenda:

 1. Opening
 2. Mededeling en binnengekomen post
 3. Notulen jaarvergadering 25 november 2020
 4. Jaarverslag seizoen 2020 – 2021
 5. Financieel verslag 2019 – 2020
 6. Contributie vaststellen 2022
 7. Kascontrolecommissie
 8. Begroting seizoen 2021 – 2022
 9. Bestuursverkiezingen
 10. Activiteitenkalender 2021 – 2022
 11. Rondvraag; overige zaken
 12. Jaarvergadering 2022 (vaststellen datum)
 13. Sluiting