Montfoort en Oudewater skaten en schaatsen samen

De Montfoortsche IJsclub (van 1888) is van oudsher een natuurijsclub. Als het gaat vriezen ontwaakt de club uit haar winterslaap. Schaats- en Skeelervereniging Oudewater (bijna 100 jaar jonger) is ook een natuurijsvereniging, maar heeft daarnaast een jaarrond activiteitenaanbod dat gericht is het aanleren van de skate- en schaatstechniek, op het toerskaten en- schaatsen en op het wedstrijdskaten en- schaatsen. Leeftijdsgrenzen kent SVO niet!

Sinds een aantal jaren nemen veel Montfoortse kinderen deel aan de door SVO georganiseerde trainingen en wedstrijden. Een deel van ‘de Oudewaterse’ skeelertoppers komt uit Montfoort en in het winterseizoen volgen tientallen Montfoortse kinderen op de zaterdagavond de SVO-jeugdschaatslessen op de Utrechtse Vechtsebanen. De Oudewaterse bus maakt voor hen zelfs een speciale tussenstop bij de Montfoortse bushalte.

SVO heeft echter ook een breed schaatsaanbod voor volwassenen. Zo worden er schaatslessen voor volwassenen gegeven op de zaterdagmorgen (7.00 – 8.00 uur) en de vrijdagmiddag (16.30 – 17.30 uur). Op de zaterdagmorgen zijn er trainingen voor alle schaatsniveaus, de vrijdagmiddag is uitermate geschikt voor instappers. De jeugdschaatslessen zijn op zaterdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur.

Zin om bij SVO mee te schaatsen? Stuur een mail naar jeugdschaatsen@svooudewater.nl en toerschaatsen@svooudewater.nl. Bij SVO zijn alle buren uit Montfoort welkom!

kostenindicatie:

De kosten voor een abonnement + training bedragen voor zowel de jeugd-als de toerschaatsers ongeveer € 200,-. Voor de jeugdschaatsers is dit inclusief het busvervoer vanuit Montfoort.

Meer informatie over het skaten volgt in het voorjaar.