Toelichting op cancelen Flevonice op 29 december 2015

Aan onze leden,

Het is al lange tijd erg warm buiten waardoor de ijsbaan in Biddinghuizen gesloten bleef. Dit gegeven bracht zorgen bij het bestuur; zou de baan op dinsdag 29 december dan wel open zijn? Hoe gaan we daar mee om?Besloten werd om maandag te bellen met Flevonice. Onze voorzitter kreeg te horen dat gezien de  te verwachten onveranderde  weersomstandigheid, het zeer waarschijnlijk zou zijn dat de baan ook dinsdag dicht zou zijn.
Het bestuur moest toen een besluit nemen, zij koos voor het cancelen van de activiteit, de bus werd afbesteld en de deelnemers ontvingen bericht dat de activiteit gecanceld werd.
Vanochtend bleek de baan toch open te zijn. Het was echter niet mogelijk,gezien de korte tijd,om alsnog de activiteit door te laten gaan.

Volgend jaar zetten wij de activiteit Flevonice  toch weer op de agenda, maar dan vermelden wij wat wij doen als alternatief indien de baan gesloten blijkt.

Het bestuur van de Montfoortse IJsclub wenst u ondanks bovenstaand een goed 2016 toe!