29 december 2015 Flevonice

Dinsdag 29 december 2015 dagtocht naar

Flevonice
www.flevonice.nl
georganiseerd
door de Montfoortse IJsclub
verzamelen: Sporthal Hofland, Montfoort om 9.30 uur.
Vertrek: 9.45 uur. Terugkomst: rond 16.30 uur.
Prijs voor busrit + entree: voor leden  € 10
voor niet-leden € 16,50

Inschrijving is definitief na aanmelding via de mail èn betaling
bankrekeningnummer NL58INGB 0003998189 o.v.v. naam en adres

Kinderen tot en met groep 8 van het basisonderwijs kunnen uitsluitend deelnemen onder begeleiding van een volwassene.