Stadspark historie – Tempasio

Onder de naam Tempasio werkt Gaby van Ruiten samen met de stichting kinderboerderij, de stichting Oud Montfoort en verschillende amateur fotografen aan een website over de geschiedenis van het stadspark. Tempasio betekent: ‘ik passeer mijn tijd’. De site beschrijft vier wandelingen door tijd en door de seizoenen geïllustreerd met veel foto’s. De winterwandeling in twee delen is al te bekijken op de website, met natuurlijk veel aandacht voor de ijsclub en haar geschiedenis.

(voor toegang selecteer onder links: Stadspark in vier jaargetijden)

Update Curling Montfoort

De schooljeugd heeft de afgelopen weken met veel enthousiasme kunnen Curlen. Onder andere de basisscholen en de jeugdteams van een aantal sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van de geweldige banen in de winters aangeklede STAM tent.

De huidige Covid-19 situatie maakt het echter onmogelijk om met het toernooi waar zo veel teams zich voor hebben ingeschreven van start te gaan. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zodra het kan en mag wordt dit natuurlijk bekend gemaakt.

Montfoort gaat Curlen!!!!

Na maanden van voorbereidingen door STAM, waar we onlangs als Montfoortse IJsclub bij zijn aangehaakt, kunnen we nu officieel melden dat jong en oud deze winter kunnen gaan curlen!

Achter het Sint Joseph liggen begin december dankzij Veenbrink RVS twee curling banen van 15 meter lang en 2 meter breed.

Profipack, Jasper de Jong Hoveniers en de Rabobank sponsoren de curling stenen en zie daar Montfoort kan Curlen!!!!

Curling is voor jong èn oud!

Vanaf 7 december komen de basisscholen tijdens gymles curlen. Als de horeca weer open gaat, komen er nog aparte dagen voor mensen met een beperking en een ouderen-middag. De meeste tijd zullen de banen worden gebruikt voor de strijd om de Curling Cup Montfoort.

De inschrijving voor dit toernooi start woensdag 11 november om 11.11 uur. Het moment van de eerste wedstrijden zal vooral afhankelijk zijn van de regelgeving rondom Covid-19. Maar zodra het mag gaat op een aantal winteravonden per week tussen 19.00 en 22.00 gestreden worden om de Curling Cup Montfoort.

Er kan worden ingeschreven in drie divisies:

  1. Middelbare scholieren 13-17
  2. 18+ competitie
  3. Bedrijven competitie

Wellicht start de groep 13-17 jaar eerder omdat zij “gewoon” mogen sporten.

Zodra de regels weer versoepeld worden en de horeca open mag dan kunnen we starten met 18+ en bedrijven competitie. Op een avond kunnen 10 teams van maximaal 4 personen deelnemen.

Deze teams spelen 2 avonden van 19.00 tot 22.00. Op een avond speelt ieder team twee wedstrijden van 30 minuten. Tussen de wedstrijden door is er gelegenheid voor het nuttigen van een drankje en kan er bijgepraat worden, dit allemaal op 1,5 meter zittend aan tafels van 4 personen.

In de tent wordt voldaan aan alle Coronamaatregelen. Eén zijkant staat open voor optimale ventilatie. De wisselingen van de teams zullen via vaste looproutes plaatsvinden en de Curling stenen zullen tussen de wedstrijden door gereinigd worden. Het is allemaal helaas niet ideaal maar met elkaar wordt het vast een ouderwets gezellig avondje.

Dus inschrijven maar op de volgende link: www.tournify.nl/live/curlingcupmontfoort

Vrijwilligers

Naast het spelen van de wedstrijden is het ook leuk om de gezelligheid mee te maken met een vrijwillige bijdrage. Curling Montfoort is op zoek naar mensen die samen met andere vrijwilligers één of meerdere avonden het spel willen begeleiden. Dat is echt leuk werk en je bent in deze donkere dagen lekker onder de mensen! Een versnapering wordt natuurlijk als dank voor de inzet verzorgd.

We zoeken:

Spelleiders

Bij iedere curlingbaan staan (liefst) twee personen die:

  • de stand bijhouden
  • (bij twijfel) de afstand tussen de stenen meet en beslist welke steen de beste positie heeft
  • de curlingstenen desinfecteren bij de wisseling van de teams.
  • de spelers indien nodig even aan de 1,5 meter regel herinneren.

Toernooiadministratie

  • alleen of samen met iemand (in de zaal of tent) de uitslagen invullen die de spelleiders doorgeven.
  • tijd bijhouden en zorgen voor een goede wisseling van de teams in de van zaal naar de curling banen.

Interesse? Meld je dan aan via de volgende link:

https://www.stam-tent.nl/aanmelden-vrijwilliger-curling-montfoort-

Stadspark is winterklaar gemaakt.

Een nogal vreemde titel voor deze tijd van het jaar, maar er zijn inderdaad nu al voorbereidingen getroffen om bij vorst de gelegenheid te hebben om snel de ijzers onder te kunnen binden.

Er is een lang gekoesterde wens om in het stadspark voorzieningen te treffen voor een  multifunctionele openbare ruimte. Diverse gesprekken met onder andere de gemeente om een skeeler- en schaatsbaan te maken waarbij de ruimte ook voor andere doeleinden gebruikt zou kunnen worden leverde niets op. De plannen bleken of te ambitieus of financieel niet haalbaar. Er deed zich nu een kans voor die we als Montfoortse IJsclub niet konden laten lopen.

Het grasveld  was behoorlijk gehavend door de grote vrachtwagens, dierenverblijven en de circustent die het afgelopen jaar in het stadspark hebben gestaan. Een grote onderhoudsslag was nodig en deze stond dan ook bij de gemeente voor dit voorjaar gepland. Door in overleg te treden met vertegenwoordigers van de gemeente en de uitvoerende partij, bleek het mogelijk om naast de gebruikelijke aanpak, ook een extra bewerking te laten uitvoeren. Deze extra bewerking zorgt ervoor dat met behulp van speciale apparatuur het grasveld machinaal helemaal vlak gemaakt wordt.Met een dergelijk mooi vlak grasveld hebben we als IJsclub nu de mogelijkheid om zodra het vriest laagjes water op het grasveld aan te brengen waardoor er redelijk snel een ijsvloer opgebouwd kan worden. We denken en verwachten dat er zo sneller geschaatst kan worden en we niet hoeven te wachten tot koning Winter de Grote Gracht helemaal dichtvriest.

De kosten van de laatste bewerkingsslag (het heel precies afvlakken) van het grasveld is gedragen door de IJsclub vanuit de contributiebijdragen van de leden. We denken dat dit een mooie bijdrage is aan de Montfoortse ijspret zodra er eindelijk weer eens voldoende vorst is.

Kortom, onze voorbereidingen voor de komende winter zijn al gedaan!! Kijk maar eens wat een mooie vlakte.

Terugblik Jubileum

Succesvolle feestweek ter ere van het 130 jarig bestaan van de Montfoortse IJsclub

Montfoort, 7 januari 2019

Nadat op 24 december de tent van STAM opgezet was, en op 27 december 2018 de Curlingbanen ge-installeerd waren kon op vrijdag 28 december 2018 het jubileumfeest van start. De officiële opening door Burgemeester mevrouw mr. P.J. van Hartskamp- De Jong bestond uit het gooien van de eerste Curlingsteen. Daarna startte de Curlingcompetitie waarbij 37 teams zich hadden ingeschreven. Annemiek en Sjaak hadden een perfecte competitie samengesteld!

Alle avonden werd er fanatiek gestreden op de baan en was er volop gezelligheid in de kantine van de tennisvereniging. Zaterdagmiddag 29 december was een gezellige middag voor de oudere Montfoortse bevolking. Gezellige muziek, een potje tafelcurling, lekkere oliebol en appelflap en zelfs een dansje. Overdag woensdag 2 en donderdag 3 januari 2019 was de Curlingcompetitie voor de schooljeugd van Montfoort, de Curlingbaan was hiervoor korter gemaakt. Donderdagavond 3 januari 2019 werd de finale voor de volwassenen gespeeld om de gouden Curlingsteen. Klik hier voor de uitslag! En vrijdag 4 januari werd alles weer opgeruimd en de week afgesloten met een gezamenlijke maaltijd voor de vrijwilligers.

Wij hebben als IJsclub genoten van deze week en bedanken een ieder die daar aan heeft bijgedragen!

Inwoners van Montfoort, sponsoren,vrijwilligers, the Lions,Stam, voor het leveren van de tent, de buurtsportcoach en natuurlijk niet te vergeten de Tennisvereniging Montfoort die de locatie beschikbaar stelde.

Frans van Lint
voorzitter Montfoortse IJsclub