Jaarvergadering 2021

Uitnodiging en (concept) agenda jaarvergadering d.d. 8 november 2021

Nadat er vorige jaar noodgedwongen geen vergadering heeft plaatsgevonden is er gelukkig weer de mogelijkheid om de jaarvergadering 2021 te laten plaatsvinden. Als lid bent u van harte uitgenodigd om maandag 8 november deel te nemen aan de vergadering.

Tijdstip: 8 november 20:00 uur

Locatie: St Joseph zalencentrum (kleine zaal)

Concept Agenda:

 1. Opening
 2. Mededeling en binnengekomen post
 3. Notulen jaarvergadering 25 november 2020
 4. Jaarverslag seizoen 2020 – 2021
 5. Financieel verslag 2019 – 2020
 6. Contributie vaststellen 2022
 7. Kascontrolecommissie
 8. Begroting seizoen 2021 – 2022
 9. Bestuursverkiezingen
 10. Activiteitenkalender 2021 – 2022
 11. Rondvraag; overige zaken
 12. Jaarvergadering 2022 (vaststellen datum)
 13. Sluiting

Snertwandeling 2021 op zaterdag 2 oktober

Nadat we de jaarlijkse traditie noodgedwongen een keer moesten overslaan, wordt de draad weer opgepakt.

Op zaterdag 2 oktober kunnen wandelaars (leden en niet leden) weer deelnemen aan de zogenaamde Snertwandeling die door ZijAktief en de Montfoortse IJsclub wordt georganiseerd.

Vertrek en aankomst is bij de Blokhut (Koek en Zopie) van de IJsclub aan de Grote Gracht.

Om 9.30 staat de koffie klaar voor de eerste groep wandelaars, zodat deze om 10.00 kunnen vertrekken voor een route van 10 kilometer.

Vervolgens staat er om 10.30 uur de koffie klaar voor de tweede groep wandelaars die om 11.00 uur de kortere route van 5 km kunnen lopen.

Na afloop natuurlijk een heerlijk kopje snert.

Kosten bedragen 2 euro per persoon.

 

Schaatsen op natuurijs 2021

Als IJsclub zijn we erg blij met de huidige vorstperiode, maar hebben we helaas te maken met de beperkende omstandigheden door Covid. Graag brengen we de Montfoortse schaatsliefhebbers met dit bericht op de hoogte van de situatie.

Landijsbaan in het Stadspark.
We hebben het afgelopen jaar enthousiast melding gemaakt van de aanpassingen aan het stadspark waardoor het aanleggen van een landijsbaantje tot de mogelijkheden ging behoren. Kijkende naar de weersomstandigheden staan we te popelen om dit experiment voor de eerste keer aan te gaan. We hebben gezien de Covid situatie de gemeente gevraagd naar regelgeving en daarnaast zijn de richtlijnen van de KNSB bekeken. Helaas hebben we moeten concluderen dat het, met inachtneming van de geldende regels, nu onmogelijk is een landijsbaan in het Stadspark aan te leggen en te faciliteren.

Voor de beeldvorming en als achtergrond van ons besluit een greep uit deze regelgeving: Maximale groepsgrootte van 2 (volwassenen), scheiden van leeftijdsgroepen, geen toeschouwers (zoals bij hockey- en voetbaltraining), doseren van het aantal aanwezigen, werken met tijdsloten, reguleren van parkeerruimte, beperken van het aantal toegangspunten (“deur beleid”), permanente aanwezigheid van een Corona coördinator, etc.

Natuurijs op de Grote Gracht.
De Grote Gracht is een openbare ruimte waar iedereen op eigen risico kan schaatsen en verantwoordelijk is voor het naleven van de huidige Covid maatregelen.
Het organiseren van evenementen zoals een kortebaanwedstrijd of Jeugd-Elfstedentocht door de IJsclub is niet toegestaan. Verkoop van eten of drinken is eveneens niet toegestaan, dus geen Koek en Zopie. Ook het aanbrengen van verlichting en afspelen van muziek zal niet plaatsvinden.
Als IJsclub zullen we de schaatsers maar beperkt kunnen faciliteren en zullen we ons bezig gaan houden met de kwaliteit, dikte en veiligheid van ijsvloer. Dat doen we door het meten en controleren van de ijsdikte (gemiddeld 8,5 cm) en op deze website een bericht te zetten zodra het ijs naar oordeel van onze ijsmeesters dik genoeg is om op te schaatsen. Ook zullen we dit kenbaar maken door de vlag hijsen bij de Blokhut. We zullen slechte delen afzetten en de ijsvloer periodiek vegen.

Ondanks de vervelende situatie waarin we nu in verkeren, wensen we iedereen, zodra het kan, toch veel ijspret toe. Schaats met verstand en blijf veilig.

Stadspark historie – Tempasio

Onder de naam Tempasio werkt Gaby van Ruiten samen met de stichting kinderboerderij, de stichting Oud Montfoort en verschillende amateur fotografen aan een website over de geschiedenis van het stadspark. Tempasio betekent: ‘ik passeer mijn tijd’. De site beschrijft vier wandelingen door tijd en door de seizoenen geïllustreerd met veel foto’s. De winterwandeling in twee delen is al te bekijken op de website, met natuurlijk veel aandacht voor de ijsclub en haar geschiedenis.

(voor toegang selecteer onder links: Stadspark in vier jaargetijden)