Stadspark is winterklaar gemaakt.

Een nogal vreemde titel voor deze tijd van het jaar, maar er zijn inderdaad nu al voorbereidingen getroffen om bij vorst de gelegenheid te hebben om snel de ijzers onder te kunnen binden.

Er is een lang gekoesterde wens om in het stadspark voorzieningen te treffen voor een  multifunctionele openbare ruimte. Diverse gesprekken met onder andere de gemeente om een skeeler- en schaatsbaan te maken waarbij de ruimte ook voor andere doeleinden gebruikt zou kunnen worden leverde niets op. De plannen bleken of te ambitieus of financieel niet haalbaar. Er deed zich nu een kans voor die we als Montfoortse IJsclub niet konden laten lopen.

Het grasveld  was behoorlijk gehavend door de grote vrachtwagens, dierenverblijven en de circustent die het afgelopen jaar in het stadspark hebben gestaan. Een grote onderhoudsslag was nodig en deze stond dan ook bij de gemeente voor dit voorjaar gepland. Door in overleg te treden met vertegenwoordigers van de gemeente en de uitvoerende partij, bleek het mogelijk om naast de gebruikelijke aanpak, ook een extra bewerking te laten uitvoeren. Deze extra bewerking zorgt ervoor dat met behulp van speciale apparatuur het grasveld machinaal helemaal vlak gemaakt wordt.Met een dergelijk mooi vlak grasveld hebben we als IJsclub nu de mogelijkheid om zodra het vriest laagjes water op het grasveld aan te brengen waardoor er redelijk snel een ijsvloer opgebouwd kan worden. We denken en verwachten dat er zo sneller geschaatst kan worden en we niet hoeven te wachten tot koning Winter de Grote Gracht helemaal dichtvriest.

De kosten van de laatste bewerkingsslag (het heel precies afvlakken) van het grasveld is gedragen door de IJsclub vanuit de contributiebijdragen van de leden. We denken dat dit een mooie bijdrage is aan de Montfoortse ijspret zodra er eindelijk weer eens voldoende vorst is.

Kortom, onze voorbereidingen voor de komende winter zijn al gedaan!! Kijk maar eens wat een mooie vlakte.

Terugblik Jubileum

Succesvolle feestweek ter ere van het 130 jarig bestaan van de Montfoortse IJsclub

Montfoort, 7 januari 2019

Nadat op 24 december de tent van STAM opgezet was, en op 27 december 2018 de Curlingbanen ge-installeerd waren kon op vrijdag 28 december 2018 het jubileumfeest van start. De officiële opening door Burgemeester mevrouw mr. P.J. van Hartskamp- De Jong bestond uit het gooien van de eerste Curlingsteen. Daarna startte de Curlingcompetitie waarbij 37 teams zich hadden ingeschreven. Annemiek en Sjaak hadden een perfecte competitie samengesteld!

Alle avonden werd er fanatiek gestreden op de baan en was er volop gezelligheid in de kantine van de tennisvereniging. Zaterdagmiddag 29 december was een gezellige middag voor de oudere Montfoortse bevolking. Gezellige muziek, een potje tafelcurling, lekkere oliebol en appelflap en zelfs een dansje. Overdag woensdag 2 en donderdag 3 januari 2019 was de Curlingcompetitie voor de schooljeugd van Montfoort, de Curlingbaan was hiervoor korter gemaakt. Donderdagavond 3 januari 2019 werd de finale voor de volwassenen gespeeld om de gouden Curlingsteen. Klik hier voor de uitslag! En vrijdag 4 januari werd alles weer opgeruimd en de week afgesloten met een gezamenlijke maaltijd voor de vrijwilligers.

Wij hebben als IJsclub genoten van deze week en bedanken een ieder die daar aan heeft bijgedragen!

Inwoners van Montfoort, sponsoren,vrijwilligers, the Lions,Stam, voor het leveren van de tent, de buurtsportcoach en natuurlijk niet te vergeten de Tennisvereniging Montfoort die de locatie beschikbaar stelde.

Frans van Lint
voorzitter Montfoortse IJsclub

Uitnodiging Feestelijke Opening

De Montfoortse IJsclub bestaat 130 jaar en dit vieren wij in de week van 28 december 2018 tot en met 4 januari 2019. Het bestuur van de Montfoortse IJsclub nodigt alle leden uit om een kijkje te komen nemen in deze week.

Officiële opening door Burgemeester mevrouw mr. P.J. van Hartskamp- De Jong vrijdagavond 28 december 2018 om 20 uur in de kantine van de Tennisvereniging, Bovenkerkweg 4 te Montfoort.

In deze week organiseren wij Curlingwedstrijden op kunststof Curlingbanen,voor jong en oud, groot en klein, voor iedereen. Zet in uw agenda en kom gezellig iets drinken en de Curlingteams aanmoedigen!

Het programma:

Vrijdagavond 28 december 2018:
19-24 uur Opening en start van de Curlingcompetitie

Zaterdagmiddag 29 december:
14 uur bewoners Antoniushof uitgenodigd voor gezellige middag

Zaterdagavond 29 december:
19 uur Feestje,hapje, drankje, leuke muziek, Curlingcompetitie

Maandagmiddag 31 december:
geen programma gepland, vrij entree voor een ieder

Woensdag 2 januari 2019:
10-19 uur Curling voor kinderen

Woensdagavond 2 januari 2019:
19- 24 uur Curling voor volwassenen

Donderdag 3 januari 2019:
10-19 uur Curling voor kinderen

Donderdagavond 3 januari 2019:
19- 24 uur Finale Curling voor volwassenen

Vrijdag 4 januari 2019:
afbreek- en opruimdag

Vrijdagavond 4 januari 2019:
19 uur afsluiting met vrijwilligers.

Aankondiging Curling

De Montfoortse IJsclub bestaat 130 jaar! Dit vieren wij!

Wanneer ?     op vrijdag 28 december t/m donderdag 03 januari 2019
Hoe?               Door het organiseren van een Curlingactiviteit
Voor wie?       Voor het hele gezin ( deelnemer of supporter)
Waar?             De feestlocatie, een tent bij de tennisvereniging Montfoort.

Wil je meedoen aan de Curlingcompetitie?
> vul het inschrijfformulier in en retourneer aan curling-ijsclub-montfoort@hotmail.com
> maak € 10.= over naar NL58INGB0003998189 t.n.v. Montfoortse ijsclub
> vermeld bij de betaling de naam van je team.

Per team minimaal 5 en max. 8 personen
Let op! Het aantal teams is begrensd VOL IS VOL

Kinderen mogen zich individueel aanmelden via dit e-mailadres, dan maakt de wedstrijdleiding teams.

Overdag zijn de banen open voor de jeugd en vanaf 19.00 uur voor de volwassenen.

Inschrijfformulier op te vragen via bovenstaand emailadres