Home

Welkom op de website van de Montfoortse IJsclub!

Koningsdag 2022 Skeeleren voor de jeugd

Gelukkig kunnen we na twee jaar van stilte weer onze jaarlijkse skeelertocht voor de jongste jeugd houden. Natuurlijk zijn ook loopfietsjes, wave-boards, stepjes welkom.

Bij alle sportieve Montfoorters is het parcours natuurlijk inmiddels al bekend:

er wordt geskeelerd op een autovrije Wederiksingel, met aan de ene kant een keerpunt ter hoogte van Tiendweg/Miep Giesstraat en aan de andere kant een keerpunt op de rotonde, ter hoogte van Wollegras/Dotterbloem.

Start is om 12:00, deelname is op eigen risico en gratis.

(Het dragen van helmpjes wordt aangeraden)

Na afloop weer limonade, wat lekkers en een medaille.

Wij hopen weer veel sportieve jonge Montfoorters met hun supporters te mogen ontmoeten.

Tot ziens op 27 april!

 

Jaarvergadering 2021

Uitnodiging en (concept) agenda jaarvergadering d.d. 8 november 2021

Nadat er vorige jaar noodgedwongen geen vergadering heeft plaatsgevonden is er gelukkig weer de mogelijkheid om de jaarvergadering 2021 te laten plaatsvinden. Als lid bent u van harte uitgenodigd om maandag 8 november deel te nemen aan de vergadering.

Tijdstip: 8 november 20:00 uur

Locatie: St Joseph zalencentrum (kleine zaal)

Concept Agenda:

 1. Opening
 2. Mededeling en binnengekomen post
 3. Notulen jaarvergadering 25 november 2020
 4. Jaarverslag seizoen 2020 – 2021
 5. Financieel verslag 2019 – 2020
 6. Contributie vaststellen 2022
 7. Kascontrolecommissie
 8. Begroting seizoen 2021 – 2022
 9. Bestuursverkiezingen
 10. Activiteitenkalender 2021 – 2022
 11. Rondvraag; overige zaken
 12. Jaarvergadering 2022 (vaststellen datum)
 13. Sluiting

Snertwandeling 2021 op zaterdag 2 oktober

Nadat we de jaarlijkse traditie noodgedwongen een keer moesten overslaan, wordt de draad weer opgepakt.

Op zaterdag 2 oktober kunnen wandelaars (leden en niet leden) weer deelnemen aan de zogenaamde Snertwandeling die door ZijAktief en de Montfoortse IJsclub wordt georganiseerd.

Vertrek en aankomst is bij de Blokhut (Koek en Zopie) van de IJsclub aan de Grote Gracht.

Om 9.30 staat de koffie klaar voor de eerste groep wandelaars, zodat deze om 10.00 kunnen vertrekken voor een route van 10 kilometer.

Vervolgens staat er om 10.30 uur de koffie klaar voor de tweede groep wandelaars die om 11.00 uur de kortere route van 5 km kunnen lopen.

Na afloop natuurlijk een heerlijk kopje snert.

Kosten bedragen 2 euro per persoon.

 

Klik hier voor alle verslagen.