Home

Welkom op de website van de Montfoortse IJsclub!

Jaarvergadering 2021

Uitnodiging en (concept) agenda jaarvergadering d.d. 8 november 2021

Nadat er vorige jaar noodgedwongen geen vergadering heeft plaatsgevonden is er gelukkig weer de mogelijkheid om de jaarvergadering 2021 te laten plaatsvinden. Als lid bent u van harte uitgenodigd om maandag 8 november deel te nemen aan de vergadering.

Tijdstip: 8 november 20:00 uur

Locatie: St Joseph zalencentrum (kleine zaal)

Concept Agenda:

 1. Opening
 2. Mededeling en binnengekomen post
 3. Notulen jaarvergadering 25 november 2020
 4. Jaarverslag seizoen 2020 – 2021
 5. Financieel verslag 2019 – 2020
 6. Contributie vaststellen 2022
 7. Kascontrolecommissie
 8. Begroting seizoen 2021 – 2022
 9. Bestuursverkiezingen
 10. Activiteitenkalender 2021 – 2022
 11. Rondvraag; overige zaken
 12. Jaarvergadering 2022 (vaststellen datum)
 13. Sluiting

Snertwandeling 2021 op zaterdag 2 oktober

Nadat we de jaarlijkse traditie noodgedwongen een keer moesten overslaan, wordt de draad weer opgepakt.

Op zaterdag 2 oktober kunnen wandelaars (leden en niet leden) weer deelnemen aan de zogenaamde Snertwandeling die door ZijAktief en de Montfoortse IJsclub wordt georganiseerd.

Vertrek en aankomst is bij de Blokhut (Koek en Zopie) van de IJsclub aan de Grote Gracht.

Om 9.30 staat de koffie klaar voor de eerste groep wandelaars, zodat deze om 10.00 kunnen vertrekken voor een route van 10 kilometer.

Vervolgens staat er om 10.30 uur de koffie klaar voor de tweede groep wandelaars die om 11.00 uur de kortere route van 5 km kunnen lopen.

Na afloop natuurlijk een heerlijk kopje snert.

Kosten bedragen 2 euro per persoon.

 

Klik hier voor alle verslagen.