Home

Welkom op de website van de Montfoortse IJsclub!

Update Curling Montfoort

Het Curlen in Montfoort is nu al een succes. Nog voordat er ook maar 1 steen geworpen is zien we dat de belangstelling enorm is. We hebben gehoopt dat er zich misschien we 120 team zouden inschrijven. Het is geweldig om te zien dat dat nu al is bereikt. Dit betekent ook dat de mogelijkheid om nog in te schrijven gestopt is, want meer teams kunnen we niet kwijt.

Hopelijk worden de Corona-regels binnenkort weer wat versoepeld, waardoor we de stenen met een mooie Curl veilig over de baan kunnen schuiven.

Wel zijn we nog op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren als spelleider gedurende 1 of meerdere momenten. Dus bij interesse, gebruik de het formulier op de website: http://curling-montfoort.nl/

Montfoort gaat Curlen!!!!

Na maanden van voorbereidingen door STAM, waar we onlangs als Montfoortse IJsclub bij zijn aangehaakt, kunnen we nu officieel melden dat jong en oud deze winter kunnen gaan curlen!

Achter het Sint Joseph liggen begin december dankzij Veenbrink RVS twee curling banen van 15 meter lang en 2 meter breed.

Profipack, Jasper de Jong Hoveniers en de Rabobank sponsoren de curling stenen en zie daar Montfoort kan Curlen!!!!

Curling is voor jong èn oud!

Vanaf 7 december komen de basisscholen tijdens gymles curlen. Als de horeca weer open gaat, komen er nog aparte dagen voor mensen met een beperking en een ouderen-middag. De meeste tijd zullen de banen worden gebruikt voor de strijd om de Curling Cup Montfoort.

De inschrijving voor dit toernooi start woensdag 11 november om 11.11 uur. Het moment van de eerste wedstrijden zal vooral afhankelijk zijn van de regelgeving rondom Covid-19. Maar zodra het mag gaat op een aantal winteravonden per week tussen 19.00 en 22.00 gestreden worden om de Curling Cup Montfoort.

Er kan worden ingeschreven in drie divisies:

  1. Middelbare scholieren 13-17
  2. 18+ competitie
  3. Bedrijven competitie

Wellicht start de groep 13-17 jaar eerder omdat zij “gewoon” mogen sporten.

Zodra de regels weer versoepeld worden en de horeca open mag dan kunnen we starten met 18+ en bedrijven competitie. Op een avond kunnen 10 teams van maximaal 4 personen deelnemen.

Deze teams spelen 2 avonden van 19.00 tot 22.00. Op een avond speelt ieder team twee wedstrijden van 30 minuten. Tussen de wedstrijden door is er gelegenheid voor het nuttigen van een drankje en kan er bijgepraat worden, dit allemaal op 1,5 meter zittend aan tafels van 4 personen.

In de tent wordt voldaan aan alle Coronamaatregelen. Eén zijkant staat open voor optimale ventilatie. De wisselingen van de teams zullen via vaste looproutes plaatsvinden en de Curling stenen zullen tussen de wedstrijden door gereinigd worden. Het is allemaal helaas niet ideaal maar met elkaar wordt het vast een ouderwets gezellig avondje.

Dus inschrijven maar op de volgende link: www.tournify.nl/live/curlingcupmontfoort

Vrijwilligers

Naast het spelen van de wedstrijden is het ook leuk om de gezelligheid mee te maken met een vrijwillige bijdrage. Curling Montfoort is op zoek naar mensen die samen met andere vrijwilligers één of meerdere avonden het spel willen begeleiden. Dat is echt leuk werk en je bent in deze donkere dagen lekker onder de mensen! Een versnapering wordt natuurlijk als dank voor de inzet verzorgd.

We zoeken:

Spelleiders

Bij iedere curlingbaan staan (liefst) twee personen die:

  • de stand bijhouden
  • (bij twijfel) de afstand tussen de stenen meet en beslist welke steen de beste positie heeft
  • de curlingstenen desinfecteren bij de wisseling van de teams.
  • de spelers indien nodig even aan de 1,5 meter regel herinneren.

Toernooiadministratie

  • alleen of samen met iemand (in de zaal of tent) de uitslagen invullen die de spelleiders doorgeven.
  • tijd bijhouden en zorgen voor een goede wisseling van de teams in de van zaal naar de curling banen.

Interesse? Meld je dan aan via de volgende link:

https://www.stam-tent.nl/aanmelden-vrijwilliger-curling-montfoort-

Stadspark is winterklaar gemaakt.

Een nogal vreemde titel voor deze tijd van het jaar, maar er zijn inderdaad nu al voorbereidingen getroffen om bij vorst de gelegenheid te hebben om snel de ijzers onder te kunnen binden.

Er is een lang gekoesterde wens om in het stadspark voorzieningen te treffen voor een  multifunctionele openbare ruimte. Diverse gesprekken met onder andere de gemeente om een skeeler- en schaatsbaan te maken waarbij de ruimte ook voor andere doeleinden gebruikt zou kunnen worden leverde niets op. De plannen bleken of te ambitieus of financieel niet haalbaar. Er deed zich nu een kans voor die we als Montfoortse IJsclub niet konden laten lopen.

Het grasveld  was behoorlijk gehavend door de grote vrachtwagens, dierenverblijven en de circustent die het afgelopen jaar in het stadspark hebben gestaan. Een grote onderhoudsslag was nodig en deze stond dan ook bij de gemeente voor dit voorjaar gepland. Door in overleg te treden met vertegenwoordigers van de gemeente en de uitvoerende partij, bleek het mogelijk om naast de gebruikelijke aanpak, ook een extra bewerking te laten uitvoeren. Deze extra bewerking zorgt ervoor dat met behulp van speciale apparatuur het grasveld machinaal helemaal vlak gemaakt wordt.Met een dergelijk mooi vlak grasveld hebben we als IJsclub nu de mogelijkheid om zodra het vriest laagjes water op het grasveld aan te brengen waardoor er redelijk snel een ijsvloer opgebouwd kan worden. We denken en verwachten dat er zo sneller geschaatst kan worden en we niet hoeven te wachten tot koning Winter de Grote Gracht helemaal dichtvriest.

De kosten van de laatste bewerkingsslag (het heel precies afvlakken) van het grasveld is gedragen door de IJsclub vanuit de contributiebijdragen van de leden. We denken dat dit een mooie bijdrage is aan de Montfoortse ijspret zodra er eindelijk weer eens voldoende vorst is.

Kortom, onze voorbereidingen voor de komende winter zijn al gedaan!! Kijk maar eens wat een mooie vlakte.

Klik hier voor alle verslagen.